>
>

« La belle équipe »

4K  Full frame / Caméra portée gyrostabilisée

4K Full frame / Grue télécommandée gyrostabilisée

4K Full frame / Travelling mini-grue

gyrostabilisée

Station de montage 8K / 32To